Kyltransport, frystransport,
frysbil, kylbil, Stockholm, Mälardalen & Sverige.

Kyltransporter, frystransporter, kylbil, frysbil, budtransporter, budbil och budfirma inom Stor-Stockholm, Mälardalen och Sverige.
Temperaturkontroll från -30 till +30 grader. Budtransporter och distribution.

0709-417 000 / info@thermobud.se
Om Thermobud

Thermobud utför kyltransport, frystransport, budtransport och distribution med lätta lastbilar och tunga lastbilar, anpassade för kyltransporter, frystransporter vämetransporter & budtransporter

Thermobud är ett familjeföretag baserat i Stockholm som utför kyltransporter, frystransporter och budtransporter med kylbil och frysbil. Till detta använder vi oss av lätta och tunga lastbilar. Bilarna är specialanpassade för både frys, kyla och värme.

Vår styrka är att med mer än 20 års erfaranhet har vi viljan och förmågan att möta kundernas behov av ständigt ändrade förutsättningar.  Thermobud har endast egna chaufförer och bilar samt kollektivavtal.

Det som vi ännu inte ägnar oss åt kan vara intressant att komplettera med likaväl som att bygga vidare på befintliga strukturer för att lösa era transportbehov.

KONTAKTA OSS /
DYGNET RUNT – ÅRET OM

Vi välkomnar nya och gamla kunder att komma med förfrågningar om alla slags transportuppdrag.

0709-417 000 / info@thermobud.se

Våra tjänster

Vi utför alla typer av transporter men är speciallister på termotransporter där det krävs kylt, fryst eller värme.

Budtransport

Transport av ditt gods mellan A och B. Vi hämtar och lämnar utifrån de förutsättningar ni har.

Kyltransport - Kylbil

Kyltransport i temperatur malln +2 - +8 grader. Lätta lastbilar för upp till 7pallar eller tung lastbil för 17pall platser. Fordonen kan även separera kylt/fryst i samma transport.

Frystransport - Frysbil

Våra fordon lätta- och tunga lastbilar kan frysa ner till -30 grader. Fordonen kan även separera kylt/fryst i samma transport.

Värmetransport

Vi kan temperatursäkra transporter mellan -30 till +30. Det betyder att om du har känsligt gods kan vi utan problem transportera det.

Distribution

Thermobud är specialister på att distribution med lätta lastbilar som kan transportera kylt, frys & torrgods. Leveranser på slinga för dig som behöver hjälp med regelbundna körningar.

Läkemedelstransport

Rätt temperaturer är väsentligt för att läkemedel som transporteras ska hålla sin kvalitet och även bibehålla sin verkan.

ADR / Farligt gods

Thermobud har behörighet att köra farligt gods/ADR klassad som kemikalier, explosiva varor och annat. Vi har specialutbildad personal som utför transporterna.

Lager

Thermobud erbjuder även kyl-, frys- och torrlager i Stockholm. Det betyder att vi kan erbjuda en helhet med både lagerhållning, plock och utkörning av era varor.

I vår huvudnisch fokuserar vi på att leverera kylda och frysta livsmedel med hjälp av låga fordon som är speciellt anpassade för Stockholms många garage.

Dessutom utför vi långa akuta kyl- och frystransporter vid tillfällen då den vanliga fjärrtrafiken inte kan erbjuda tillräcklig snabbhet, flexibilitet eller kostnadseffektivitet.

För närvarande sker kyltransporter, frystransporter och budtransporter samt distribution i Stor-Stockholm och Mälardalen med hjälp av specialanpassade lätta och tunga lastbilar.

Våra bilar är klassade enligt FRC-standard och har validerats för läkemedelstransporter i temperaturer ned till -30 grader.

Thermobud Kyltransport Stockholm
Themobud frystransport Stockholm
Themobud budtransport
Thermobud lastbilsbud
Themobud kyltransport frystransport Stockholm
Themobud kyltransport frystransport Stockholm